Regulacja spalania

Regulacja spalania
Regulacja spalania

Solidna klapka

W oparciu o informacje jednostki sterującej reguluje ilość powietrza dostarczanego do pieca. Wykonana jest ze stali nierdzewnej. Silnik jest wyposażony w sprężynę zabezpieczającą. W przypadku awarii zasilania sprężyna całkowicie otwiera zawór, dzięki czemu jest to bezpieczne rowiązanie a użytkownik może kontynuować spalanie.

Dowiedz się więcej

Jednostka sterująca

Ocenia wartości uzyskane z czujników temperatury i czujnika drzwi. Na ich podstawie kontroluje przepustnicę sterującą i tym samym dozuje optymalną ilość powietrza dla bieżącej fazy spalania.

Wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje informacje o procesie spalania w czasie rzeczywistym oraz ostrzeżenia. Komunikuje się bezprzewodowo z jednostką sterującą.

Czujnik drzwiowy

Bezdotykowy czujnik drzwiowy ocenia, czy drzwi są zamknięte, czy otwarte i przekazuje te informacje do jednostki sterującej.

Czujnik temperatury

Czujnik temperatury jest umieszczony w ceramicznej obudowie i zainstalowany w komorze spalania lub wewnątrz kanału spalinowego. Przesyła informacje o aktualnej zmierzonej temperaturze do jednostki sterującej.

Wszystkie modele

HOS A - elektroniczna kontrola spalania

HOS AW - elektroniczna kontrola spalania, kontrola ciepłej wody

HOS AWU - elektroniczna kontrola spalania, kontrola ciepłej wody, monitor podciśnienia

HOS AU - elektroniczna kontrola spalania, monitor podciśnienia

HOS U - elektroniczny monitor podciśnienia